வியாழன், ஜூன் 11, 2015

பூக்கள்!


வண்ண வண்ணமாக
வகை வகையாக!
பார்க்க அலுக்காத
பட்டுப்பூக்கள்!
அசத்தும் அழகு
ஆர்கிட் மலர்களின் அணிவகுப்பு!

கருத்துகள் இல்லை: